Košík  

Nemáte žádnou položku

Doprava 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Košík Objednávka

Newsletter

Naši klienti

OBCHODNÍ PODMÍNKY – Eshop Epicerie fine s.r.o.

1. Základní ustanovení
Podmínky upravují vzájemný obchodní vztah mezi Epicerie fine s. r. o., provozovatelem eshopu deli-shop.cz (dále jen prodávající, dodavatel) a zákazníkem (dále jen kupující, objednavatel).

2. Zadávání objednávek
Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány na základě řádně vyplněného formuláře prostřednictvím webových stránek dodavatele na adrese www.deli-shop.cz. Na základě řádně vyplněné objednávky kupujícího, prodávající kupujícímu vystaví potvrzení objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou kupní cenu, množství produktů, jež se kupujícímu zavazuje dodat, místo a termín dodání, způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny. V případě písemného potvrzení má kupující právo do 2 hodin od obdržení potvrzení objednávky podat prodávajícímu písemně návrh na změnu objednávky nebo na její zrušení. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, je kupní smlouva mezi oběma stranami uzavřena, a to v té podobě, jak je uvedeno v potvrzení objednávky. V případě návrhu kupujícího na změnu objednávky prodávající kupujícímu znovu vystaví potvrzení objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou kupní cenu, množství produktů, jež se kupujícímu zavazuje dodat, místo a termín dodání, způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny. Kupní smlouva mezi oběma stranami, a to v té podobě, jak je uvedeno v pozdějším potvrzení objednávky, je pak uzavřena okamžikem, kdy potvrzení objednávky obdrží kupující. Za potvrzení objednávky lze považovat i její faktické splnění prodávajícím. Před uzavřením první kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím v rámci jejich obchodních vztahů musí kupující prodávajícímu předložit doklad o oprávnění ke své podnikatelské činnosti (platný výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo koncesní listinu). Odběratel dává podáním objednávky dodavateli souhlas k monitorování telefonických nebo jiných objednávek. V případě sporu o objednávku nebo o její obsah má dodavatel právo takový záznam použít. Odběratel se zavazuje předmět či službu plnění převzít a v dohodnutých termínech a řádně zaplatit.

3. Cenové podmínky
Ceny jednotlivých položek se řídí aktuálním ceníkem. Prodávající je plátcem DPH. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění. Měnit ceny u již potvrzených objednávek není možné.
Společnost Epicerie fine s. r. o. může nabídnout svým velkoodběratelům množstevní slevy a bonusy. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv tyto slevy a bonusy upravit či zrušit.
Poskytované slevy nelze mezi sebou vzájemně kombinovat.

4. Platební podmínky
Platba na dobírku při převzetí zboží řidiči kurýrní služby. Platba předem bankovním převodem na účet Epicerie fine s. r. o. je možná po předchozí domluvě na:

Bankovní účet Poštovní spořitelna.: 251821145/0300
Kupující je povinen při platbě na fakturu uhradit celou částku ve lhůtě její splatnosti.

5. Dodací lhůta
Epicerie fine s. r. o. dbá na co nejrychlejší expedici zboží. Termín dodání 1-5 dnů od potvrzení objednávky.
Prodávající si vyhrazuje možnost prodloužení dodací lhůty.

6. Spedice
Dodání po celé ČR:
- u objednávek pod 1000,- Kč s DPH účtujeme dopravné ve výši 129,- Kč vč.DPH (20%). Platba dobírkou dle ceníku České pošty.
- u objednávek nad 1000,- Kč s DPH dodání na jedno místo určení ZDARMA

7. Možnost odstoupení od smlouvy
Dle zákona č. 367/2000 Sb. má zákazník jako soukromá osoba právo do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od smlouvy. Vrácené zboží musí být v původním obalu a nepoškozené. Je nutné přiložit doklad o koupi.

8. Záruka
Dodavatel odpovídá odběrateli za vady zboží dle § 422 zákona č. 513/1991 Sb.
Odběratel je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Při osobním odběru zboží je povinen prohlédnout zboží neprodleně při jeho převzetí. Zjistí-li u zboží vadu, je povinen zjištěnou vadu v místě odběru zboží dodavateli neprodleně oznámit. Dodavatel odběrateli zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Není-li možné vadu bezodkladně odstranit či dodat náhradní zboží, dodavatel tak učiní v nebližším možném termínu. O tomto termínu prodávající kupujícího vyrozumí.
Při dodání zboží odběrateli prostřednictvím dopravce je odběratel povinen uplatnit nároky z vad množství a druhu prodávaného zboží do 3 pracovních dnů od předání zboží dopravcem. Odběratel je povinen nároky za vady ve stanovené lhůtě uplatnit u dodavatele písemně, s popisem vady. V případě vady druhu zboží je odběratel oprávněn požadovat dodání náhradního zboží jen tehdy, jestliže vadné zboží bude vráceno dodavateli v původním balení. Dodavatel zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Není-li možné vadu odstranit bezodkladně, dodavatel tak učiní v nebližším možném termínu. O tomto termínu odběratele vyrozumí.

9. Ochrana osobních údajů
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky (Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších dodatků a předpisů).
Data slouží pouze pro vnitřní potřeby společnosti Epicerie fine s. r. o. a nejsou poskytována třetím osobám.

Fakturační adresa:
Epicerie fine s. r. o.
Marešova 643/6
147 00 Praha 9
Česká republika

IČO: 24241741
DIČ: CZ24241741

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 194890.

 

 

This Web site was created using PrestaShop™ open-source software.